Kas vasikate immuunsus on piisav?

4.11.2022 kell 10.02, autor Landbrugsavisen.dk

Lin Poulsen, karjanõustaja, VKST

Vastsündinud vasikas sünnib ilma antikehadeta ja on keskkonnas levivate nakkuste vastu üsna kaitsetu. Selle põhjus on, et amniootilised membraanid ei kandu lehmalt lootele edasi. Vasika immuunsus kujuneb välja alles immunoglobuliinide (IgG) imendumisel ternespiimast läbi vastsündinud vasika ebaküpse soolestiku limaskesta. See on võimalik ainult vasika esimestel elutundidel. Läbilaskevõime väheneb oluliselt pärast seda, kui soolestik vasika esimese elupäeva jooksul „küpseb“.

Selleks, et vasikad saavutaksid piisava immuunsuse, on neil vaja saada kuue tunni jooksul sündimisest vähemalt 300 g IgG-d. See suurendab ellujäämisvõimalusi ning parandab sööda tõhusust ja tootmispotentsiaali.

VASIKATE IGG SUURENEMIST ON VAJA KONTROLLIDA
Selleks, et vasikate IgG-l silma peal hoida, võib kasutada lihtsat BRIXi % mõõtmist seerumis. Loomaarst võib külastuse ajal kindlaksmääratud vanuserühma kuuluvatelt vasikatelt vereproovi võtta. Proove võib võtta pärast 24 tunni möödumist esimesest ternespiimaga söötmisest ja seni, kuni vasikad on kaheksa päeva vanused. Proove võib tsentrifuugida ja kohe analüüsida või panna need järgmise päevani külmkappi, kuni seerum muudest vere komponentidest eraldub. BRIXi % mõõtmiseks asetatakse seerumitilk BRIXi mõõteseadme läätsele. See on sama seade, mida kasutatakse paljudes karjades ternespiima kvaliteedi ja piima kuivainesisalduse määramiseks.

Konkreetse karja taseme hindamisel jagame vasikate IgG taseme ja BRIXi % seerumis nelja klassi (suurepärane, hea, rahuldav ja halb). Soovime, et 70 protsendil vasikatest oleks suurepärane või hea immuunsuse kvaliteet, mis vastaks seerumi BRIXi protsendi väärtusele vähemalt 8,9.

Paljude karjade puhul pole eespool kirjeldatud kvaliteedinõuded arvatavasti täidetud. „Ko-Videni“ vasikarühmas mõõtsime hiljuti karja külastuse käigus 29 vasika seerumiproove. Vaid viiel protsendil vasikatest oli suurepärane IgG näitaja, ligikaudu 30 protsenti jäi hea kvaliteedi kategooriasse, 45 protsendi vasikate tase oli rahuldav ja 20 protsendil vasikatest oli halb IgG tase. Immuunsuse kujunemise halb kvaliteet rõhutab vajadust sellest tulevikus palju teadlikum olla.

Ternespiima kogus ja kvaliteet, kuid eriti aeg sünnist esimese ternespiima andmiseni otsustab selle, kas vasikas saab piisava hulga immunoglobuliine.

TEGURID, MIS VÕIVAD TOORPIIMA KOGUST JA KVALITEETI MÕJUTADA
Viljatute lehmade puhul võib stressil olla sööda tarbimisele suur mõju ja see võib mõjutada negatiivselt kolostrumi tootmist. Stress võib tekkida näiteks suvises kuumuses, kui viljatud lehmad söövad vähem. Kinnislehma laktatsiooni tase mõjutab kolostrumi kvaliteeti. Vähemalt kolmanda vasika ilmale toonud lehmad annavad sageli rohkem ja paremat kolostrumit. Kui ternespiima on vähe, võib olla abi kolostrumi analüüsimisest ja selle kogumisest mitte ainult esimesest, vaid ka teisest lüpsist.

Poegimisest kuni esimese ternespiima lüpsmiseni kulunud aeg mõjutab IgG sisaldust piimas. Varane lüpsmine suurendab IgG sisaldust. Kolostrumi säilitamine võib mõjutada ternespiima kvaliteeti. Toorpiima ei tohi jätta pikaks ajaks külmkapist välja, kuna bakterite populatsioon selles suureneb.


SUUREM TOORPIIMA KOGUS VÕIB TULEMUSI PARANDADA
Nagu varem öeldud, on optimaalse immuunsuse kujunemiseks eesmärk anda vasikale vahetult pärast sündimist vähemalt 300 g IgG-d. Kui IgG sisaldus ternespiimas on väike, ei piisa vasikatele ühekordsest kolostrumi andmisest. Näiteks kui BRIXi % kolostrumis on 19, tuleb vasikale anda seda umbes kuus liitrit, et ta saaks 300 g IgG-d. Seda pole võimalik ühe söötmiskorra käigus teha. Lahendus võib olla anda kohe pärast sündimist 3–4 liitrit ja esimese kuue tunni jooksul veel 2–3 liitrit. Teist kolostrumiannust ei tohi anda vooliku kaudu! Brixi ternespiima näitaja võib aidata annust kohandada, et oleks võimalik kujundada hea immuunsus.

FAKTID

Tagage parim tootmise algus

• Optimaalne brixi protsent veres on 8–9,4%

• Kinnislehma sööda tarbimisel on mõju kolostrumi tootmisele

• Kui brixi protsent kolostrumis on 19, antakse vasikale kuus liitrit kolostrumit kuue tunni jooksul sündimisest (selle võib jagada kahele söötmiskorrale)