Sõrahaiguste vastu võideldakse tähelepanelikult ja süsteemselt


Ühel lehmal viiest on sõrahaigus. Nõustaja annab head nõu haigete lehmade märkamise ja ravimise kohta.

Taani lautades kõnnib enam kui 20 protsenti lehmadest ringi sõrahaigusega ja olukord pole viimase 20 aasta jooksul kuigivõrd muutunud. Sõrgade tervis on hästi toimiva karjakasvatuse puhul oluline, kuna sõrahaigused on valulikud ja halvendavad lehmade enesetunnet. Probleemi lahendamiseks tuleb lonkavad lehmad võimalikult kiiresti üles leida, ravida neid esimesel võimalusel ja seejärel rakendada ennetavaid meetmeid.

Naha või sarvkoega seotud sõrahaigused
Erinevate sõrahaiguste sümptomid on sarnased. Sõrahaiguste tagajärjel võivad tekkida lonkamine, kehvem toodang, kehvem paljunemine ja eluiga on tõenäoliselt 1–2 laktatsiooni võrra lühem kui tervetel lehmadel. Farmi sõrahaigustest ülevaate saamiseks võib need haigused jagada nahaga ja sarvkoega seotud sõrahaigusteks. Jaotuse aluseks on haiguste ilmnemise viis ja aeg ning haiguste ennetamise viis.

Kui lehm lonkab
Kui lehm lonkab, tuleb haigust kohe ravida, just nagu mastiidi puhul. Tegutseda tuleb ruttu, kuna haiguse tagajärjel väheneb toodang ja paljunemisvõime, mis vähendab looma üldist tootlikkust. Peale selle tuleb tegutseda kiiresti, et vähendada nahaga seotud sõrahaigustest tulenevate nakkuste survet laudas. Sarvkoega seotud sõrahaigusi tuleb kohe värkimise teel ravida, et leevendada turset ja valu haava ümbruses, et haav paraneks ning ei tekiks kroonilist vigastust.

Ennetav sõra värkimine
Ennetava meetmena tuleb kavandada lehmade sõrgade värkimine poegimise aega arvestades. Värkimine kaks kuud enne ja kaks kuud pärast poegimist väldib paljusid sõrahaigusi ja on selgunud, et see vähendab tallahaavandite riski 20 protsendi võrra. Peale selle, olenevalt tootlikkusest ja lauda tingimustest, tuleb lehmade sõrgu värkida veel üks-kaks korda laktatsiooni ajal.

Optimeerige lehma puhkeaeg
Teine proaktiivne meede on optimeerida lehma puhkeaega. Suure tootlusega lehmade igapäevaelu on peamiselt seotud piisava söömise, piimaandmise ja lüpsmisega. Peale selle tegelevad nad sotsiaalse käitumisega, nagu indlemine ja üksteisega võitlemine. Lehmad annavad kõige rohkem piima, kui nad piisavalt puhkavad, eelistatavalt 10–14 tundi päevas. Kui lehmad piisavalt puhata ei saa, võib neil tekkida kiiresti ülekoormus ja stress. See muudab lehma nõrgemaks ja suurendab sõrahaiguste ning eriti laminiidi esinemist.

Mitmest tegurist tulenev probleem
Sõrgadega seotud probleeme põhjustab sageli mitu asja ja võib tuua välja mitu tegurit, millele tuleks sõrahaiguste vältimiseks tähelepanu pöörata. Mõned olulisemad tegurid on loetletud järgmistes punktides:

• stabiilne toitmine
• mugavus laudas:
• pehmed ja kuivad latrid, mis on õigete mõõtmetega (eelkõige turjatõke)
• hea söömisala, mitte üle 2 lehma ühe söömisala kohta
• käiguteed, mis on puhtad, korras ja ilma teravate servadeta
• ooteaeg ja stress seoses lüpsmisega

PEA MEELES
Kui sõrahaiguste esinemist ei saa vähendada, tuleb optimeerida lehma igapäevaelu, arvestades puhkeaega ja mugavust laudas. Peale selle tuleb plaanida vajalik sõrgade värkimine ja leida lonkavad lehmad võimalikult kiiresti üles ning neid ravida.

Autor: Cornelis van Santen, Lõuna-Taani karjanõustaja; tõlkinud Peter Thomsen, PILT Trading OÜ